ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൈരേഖയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ..

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഹസ്ത രേഖ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്.. ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രമാണ് ഇത്.. ഒരുപാട് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ വിരലുകളുടെയും നഖങ്ങളുടെയും അതുപോലെ കൈയിലെ രേഖകളുടെയും എല്ലാം സവിശേഷതകൾ വെച്ച് നമ്മുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻറെ ഫലം ഒക്കെ പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്.

ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത്.. ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ രേഖകൾ വച്ച് ചില പ്രത്യേകമായ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ചില പ്രത്യേകതരം പ്രാധാന്യങ്ങൾ പറയുന്നു.. ഇത് ചില ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ലെറ്ററുകൾ വച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.. അതായത് വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ M…V..X തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്..

അത് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭാഗ്യവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവ ആണ്.. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടോ.. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഫലം.. അതുമൂലം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷം ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം..

ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ M എന്ന അക്ഷരം ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ പുരുഷന്മാർക്ക് വലതുകയും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടതുകയും ആണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *