മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളും പൈൽസിന്റെത് അല്ല.. വിശദമായ അറിയാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂലക്കുരു അഥവാ പൈൽസ് എന്നു പറയുന്നത്.. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ആളുകളിൽ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ കാലുകളിലെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ചുരുങ്ങൽ നമ്മൾ അതിനെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നു പറയും.. ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും നാൽക്കാലികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു അസുഖമാണ്..

എന്നാൽ മനുഷ്യർ രണ്ടു കല്ലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രക്തക്കുഴലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുപറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ പൈൽസ്.. പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് കിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് മലദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം വേദനയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക..

എല്ലാം മൂലക്കുരുവിനും വേദന ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ മൂലക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം മലബന്ധം തന്നെയാണ്.. അതായത് മലബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരും.. ഇത് പ്രധാനമായും പല സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നു മുതൽ നാല് സ്റ്റേജുകൾ വരെ..

ഇതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലും ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുക.. ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മലം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മലം തള്ളി വരുന്നത് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകും.. പക്ഷേ നിൻറെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ആളുകൾ പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *