എന്താണ് വജൈന.സ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇതിൻറെ കാരണങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്തെല്ലാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്ന ഒരു കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദമ്പതിമാർ പരിശോധനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു.. എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നത്.. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവരുടെ കേസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലുവർഷമായി..

അപ്പോൾ അവരുടെ കേസ് കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത്.. അവർ ഇന്നേവരെ ശാരീരികമായി ഒരുവട്ടം പോലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം.. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു.. അപ്പോൾ ഈയൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്.

എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വജൈനസ്മസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത്.. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.. അതായത് അവർക്ക് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളത്..

പല ആളുകളും ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ആയി എന്നു വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗം എന്താണ് എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് വഴി നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു രോഗം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അവരുടെ യോനി ഭാഗത്ത് ഉള്ള പേശിയും മസിലുകൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ സങ്കോചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലുകളിലെ മസിലുകൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സെക്സ് പോസിബിൾ ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *