മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതെ തന്നെ പ്രഷർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില സിമ്പിൾ മാർഗങ്ങൾ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ എന്താണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.. സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനെ രണ്ട് അളവുകളായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്.. ഇതിൻറെ നോർമൽ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 120/80 ആണ്.. സിസ്റ്റോളിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ പതിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് സിസ്റ്റൗളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്.. അത് 110 മുതൽ 140 വരെ പോകാവുന്നതാണ്..

140 നു മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ആണ്.. അതുപോലെ ഹൃദയങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്റ്റിംഗ് ഫെയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്.. അത് 70 മുതൽ 90 വരെ പോകാവുന്നതാണ്.. 90ന് മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബിപിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുക..

സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരിൽ 45 വയസ്സിനു മുകളിലും സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ അത് 65 വയസ്സിന് മുകളിൽ ആണ് ബിപി സാധാരണ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പല ആളുകളിലും പല ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലും പല മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലെ പല ജോലിയുടെ തിരക്കുകൾ കാരണവും അവരുടെ ജീവിതശൈലികൾ കാരണവും 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സിനും മുകളിൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഷർ കാണപ്പെടുന്നു.. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്.. അതായത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ.. പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാവധാനം എന്നാൽ ക്രമേണ കൂടിവരുന്ന പ്രഷർ ആണ്..

അത് കൂടുതലും പാരമ്പര്യം ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ്.. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറാണ്.. അതായത് മറ്റു പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷറാണ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഉദാഹരണമായി ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ.. അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *