ഇത്തരം ചെടികൾ വീടിൻറെ അതിർത്തിയിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ക് ദോഷം അതുപോലെ കണ്ണേറ് ദോഷം എന്നിവ ഏൽക്കില്ല…

ദൃഷ്ടി ദോഷം അതുപോലെ കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ പൊതുവേ അലട്ടാറുണ്ട്.. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ കൂടുതലായി നമ്മളെ ബാധിക്കാറുള്ളത്.. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില ഉയർച്ചകൾ തന്നെയാണ്..

നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സമാധാനത്തോടുകൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ചയിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നേറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേറ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എരിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലെ അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണേറ് അല്ലെങ്കിൽ എരിച്ചിൽ പ്രാക്ക് ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം വന്നു ഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്.. പലരും ഇത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ എങ്കിലും ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്..

പക്ഷേ ഇതിൻറെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ പലരും.. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ അതിർത്തികളിൽ ചില ചെടികളും അതുപോലെതന്നെ ചില മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു..

അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നട്ടാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കള്ളിപ്പാല എന്ന് പറയുന്ന ചെടി നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *