കണ്ണുകൾക്ക് അടിയിലുള്ള കറുപ്പ് നിറം വരുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭംഗിയെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കറുപ്പ് നിറം എന്നുള്ളത്.. ഇത് ഇന്ന് ആളുകളിൽ വളരെ കോമനായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും മൊബൈലുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.. ഒരു പ്രായം ചെന്ന പുരുഷനായാലും അതുപോലെ സ്ത്രീക്ക് ആയാലും അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം വരാറുണ്ട്..

അത് അവരുടെ ഭംഗിയെ ഒരു പരിധിവരെ എങ്കിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം വല്ലാതെ ബാധിക്കുമ്പോൾ.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സിഗ്നലാണ് കണ്ണ് ചുറ്റും ഉള്ള ആ ഒരു നേർമയേറിയ സ്കിൻ എന്നുപറയുന്നത്.. അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ കാണുക നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമാണ്..

അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റിലും കാണിക്കാറുണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ അമിതമായി മദ്യപിക്കുകയോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ്സ് അനുഭവപ്പെടുകയോ അതായത് സാമൂഹികപരമായ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും തന്നെയാണ്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് അഥവാ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി കിട്ടാനായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നീ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *