പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ വരാതിരിക്കാനായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് പിത്തസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ അഥവാ പിത്താശയ കല്ലുകൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്.. നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരു 10% ആളുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ എന്താണ് പിത്തരസം എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകൾ ദഹിക്കാനായി നമ്മുടെ കരളിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദഹനരസമാണ് പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്..

അത് കരളിൻറെ പിത്തനാളികൾ വഴി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പാൻക്രിയാസ് അഥവാ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയായി ജോയിൻ ചെയ്ത് താഴെക്കുടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് പിത്തരസം എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇതിൽ ഒരു ലിറ്റർ വരെ ഈ പിത്തരസം കരളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.. വളരെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിത്തസഞ്ചി.. ഒരു 10% പേരെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ബാധിക്കുന്നവരിൽ ഒരു 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല… പിത്തസഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിൻറെ വലതുവശത്തായി നമ്മുടെ കരളിൻറെ തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് ആണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്..

സാധാരണയായി പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണരീതി ക്രമങ്ങൾ കാരണം അതായത് അമിതമായ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലവും വളരെ സർവസാധാരണമായി ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നു.. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ വരുന്നത്..

അമിതവണ്ണം അതുപോലെ അമിതമായ കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.. സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാതെ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലം പിത്തസഞ്ചിയുടെ ചലനത്തിൽ ഉള്ള വികാസവും അതുപോലെ ചുരുക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലവും പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *