സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാലുള്ള അപകടങ്ങൾ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് അഥവാ വെള്ളപോക്ക് എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വെള്ളപോക്ക് എന്ന അസുഖം അനുഭവിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ വളരെ വിരളമായിരിക്കും.. ഈ വെള്ളപോക്ക് എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നു പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് 40 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നു പറയുന്നത്..

സ്ത്രീകളോട് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുമുണ്ടെങ്കിലും അവർ പലപ്പോഴും അത് അംഗീകരിക്കാറില്ല.. അവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അസുഖമേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നും അതുണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കാം.. വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം..

നോർമൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ കളർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കളർ ലെസ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വെള്ളം പോലെ ഉള്ളതായിരിക്കും.. അതുപോലെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.. പക്ഷേ ഇത് ഒരു രോഗമായി മാറുമ്പോൾ മെൻസസ് സമയത്ത് നമ്മൾ പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും.. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും.. അതുപോലെ തന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതായത് ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ദുർഗന്ധം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *