വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുൻപേ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.. ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. കൊളോണ സ്കോപ്പി പോലുള്ള ആധുനിക ഡയഗ്നോസിസ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വൻകുടലിൽ ക്യാൻസർ ബാധ കണ്ടെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ്.. എന്താണ് കോളൻ ക്യാൻസർ അഥവാ വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകൾക്ക് കാരണം.. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ എടുത്തു കളഞ്ഞശേഷം റേഡിയേഷനും അതുപോലെ കീമോതെറാപ്പികളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഈ രോഗം വീണ്ടും വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്.. ഇത്തരം കാൻസറുകൾ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുമോ.. ഈ രോഗം ഒരിക്കൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം..

കുടുംബപരമായി കോളൻ ക്യാൻസർ സാധ്യതകൾ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങി ഇത്തരം ക്യാൻസറുകൾ തടയാനും അതുപോലെ ചികിത്സിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി അറിയണം.. ശരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അവിടെ അന്നനാളമുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞ് ആമാശയമുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് ചെറുകുടൽ വരും പിന്നെയുള്ളതാണ് വൻകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത്..

വൻകൂടലിന് തന്നെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് കോളൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ റക്ട്ടം.. പിന്നീട് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എയ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അതിനെ മലദ്വാരം എന്നു പറയും.. അപ്പോൾ ഇതിലെ കോളനും അതുപോലെ രക്റ്റത്തിലും വരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് കോളോറെറ്റൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യുന്നത്.. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലത്തിൽ രക്തം കാണുക അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക.. തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *