വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ ആർക്കെല്ലാം ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.. ഇതെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.. ഈ രോഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.. അതുപോലെ ഈ രോഗം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായി പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്.. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.. വൻകുടലിൽ കാൻസർ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സാധ്യതകൾ എന്നു പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആഹാരത്തിൽ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലരും കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.. അതിൽ ചെറിയ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയനായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പാ പുറത്തേക്കു പോകുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലും വരാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്..

പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മലത്തിൽ റഫേജ് എന്ന് പറയും മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മോഷൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കേടായ മലമോ മറ്റു വസ്തുക്കളും കെട്ടിക്കിടന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കുറവുകളാണ്.. സാധാരണ മലം ക്ലിയറായി പോകാത്ത ആളുകളിലാണ് ക്യാൻസർ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്.. നമ്മൾ ഇതിനെ വലിയ തോതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിന് നല്ലപോലെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആളുകളിൽ ക്യാൻസർ സാധ്യത വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഹാരത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും ശ്രദ്ധയും ഉള്ളത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്..

അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുടലിൽ ക്യാൻസർ സാധ്യത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.. പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു വളർച്ച വന്നിട്ട് അത് പലഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് അതിനകത്ത് ക്യാൻസർ സാധ്യത വരുന്നതാണ്.. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ രക്തബന്ധത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കണം.. വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.. നമുക്ക് അതിൻറെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നു വരില്ല.. പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മലത്തിൽ രക്തത്തിൻറെ അംശം കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *