ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം നോക്കി നിങ്ങളുടെ വിവാഹപ്രായം മനസ്സിലാക്കാം..

ഒരുപാട് സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.. ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ മാത്രമല്ല.. നമ്മുടെ കയ്യിലെ ആകൃതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിന്റെ വലിപ്പം.. അതുപോലെ വിരലുകളുടെ ആകൃതി അതുപോലെ വിരലിന്റെ വലിപ്പം.. വിരലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം.. അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഒരു കൈയിന്റെ എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവിയെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ ആ വ്യക്തി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ അതുപോലെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത വഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവവികാസങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുവാനും അതിൻറെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപേ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്..

ഇന്നത്തെ ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ദാമ്പത്യ രേഖകൾ അഥവാ ഐക്യ രേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിവാഹരേഖയെ കുറിച്ചാണ്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വിവാഹരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഏതു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്.. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ചെറുവിരലിന് ചുവട്ടിലായി പുതുമണ്ഡലത്തിലാണ് ദാമ്പത്യരേഖ അഥവാ ഐക്യരേഖ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ വിവാഹരേഖ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായതും ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ളതും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആ ഒരു രേഖയാണ് നമ്മൾ വിവാഹരേഖയായി കണക്കാക്കേണ്ടത്..

ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രപ്രകാരം വിവാഹരേഖ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വലിയ വിശകലനം ഒന്നും ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ ഇല്ല.. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വിവാഹരേഖ എന്ന് പറയുന്നത്.. വളരെ ചുരുക്കം വിശകലനം മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്.. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഹസ്കരേഖ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമ്മുടെ വിവാഹരേഖ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ റെക്കോർഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിവാഹരേഖ ആയിരിക്കില്ല എന്നതാണ്. അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.. ഒരു വ്യക്തി ലീഗലി ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുവച്ചാൽ ആ ലീഗലി കഴിച്ച വിവാഹരേഖ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *