നിങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. മലദ്വാരത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നതു മൂന്ന് പ്രത്യേകതരം രോഗങ്ങളാണ്.. അതുമൂന്നും മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ ഒന്ന് ഫിഷർ എന്ന് പറയും.. രണ്ടാമത്തേത് പൈൽസ് അഥവാ ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയും.. മൂന്നാമത്തേത് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയും.. അപ്പോൾ ഈ പൈൽസിനും അതുപോലെ ഫിഷറിനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്.. ഈ പൈൽസ് നമുക്ക് നാല് ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ട്.. അതുപോലെ പൈൽസിന് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്.. ആളുകൾ എപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസ്റ്റുലയും പൈൽസും കാരണം രണ്ടും മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ്.. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്..

ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം.. ഫിഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പൊട്ടലാണ്.. ഇതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്.. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് മലം പോകുമ്പോൾ പുകച്ചിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരാം.. അതുപോലെ മലം പാസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടും.. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്നത്.. ഈ രോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളിൽ വരുന്നത്.. അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കുറവാകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇറച്ചികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ റെഡ്മീറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആണ് നമ്മുടെ മലത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ കല്ലുപോലെ ആവും..

ഇത്തരം മലം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ഒരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടാക്കും.. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിഷർ എന്ന രോഗമായി മാറുന്നത്.. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആരെയും തൊടാൻ പോലും അയക്കാറില്ല.. അതിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻറെ പ്രവർത്തിയും അതായത് മലദ്വാരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മലം പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും.. ഈ സമയത്ത് മലം പാസ് ചെയ്യാൻ അത് അയക്കാറില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മലം പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *