ആയില്യം എന്ന നക്ഷത്രത്തിലെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.. ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ…

ഒരുപാട് നിഗൂഢതകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്.. ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും നെറ്റി ഒന്ന് ചുളിയും.. അയൽദോഷം അതുപോലെ പാമ്പിനെ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രം എന്നു പറയുന്നത്.. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ്.. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലോ അയൽപക്കത്തോ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക.. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആയാലും അടുത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ആയാലും അയൽപക്ക ആയാലും ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ വന്നാൽ എന്താണ് ഫലം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നീ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നുന്നത്..

ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം രാശിചക്രത്തിന്റെ 120 ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന 9 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒമ്പതാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം എന്നു പറയുന്നത്.. ഇതിൻറെ രാശി അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനും നക്ഷത്ര അധിപൻ ബുധനുമാണ്.. പാപദോഷം ജന്മനായുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്.. അല്ലെങ്കിൽ പാത ദോഷം ജന്മനാൽ ഉള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം എന്ന് പറയുന്നത്.. പാത ദോഷം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് നാല് പാദങ്ങളുണ്ട്.. ഒന്നാം പാദത്തിൽ ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് പോകും..

അതേസമയം ആയില്യം രണ്ടാം പാദത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ധാരാളം മനപ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്നത് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.. അതേസമയം ആയില്യം മൂന്നാം പാദത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.. പലപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.. ഇനി നാലാം പാദത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അച്ഛന് ദോഷമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.. കൂടാതെ തന്നെ സ്വയം ദോഷം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഈ ആളുകൾക്കുണ്ട്.. ഇത്തരത്തിൽ പാദ ദോഷങ്ങളുമായി ജനിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *