നമുക്ക് നിസ്സാരമായി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന.. മറവി..ടെൻഷൻ.. തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് തലവേദന മുതൽ മറവി .. വിറയൽ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ മാനസികരോഗങ്ങൾ അതുപോലെ ബലക്കുറവ് സെൻസേഷൻ കുറവ്.. സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ പക്ഷാഘാതം.. ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ കാരണം ബ്രയിനിലെയും അതുപോലെ ഞരമ്പുകളിലെയും കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ആണ്.. എന്തുകൊണ്ടാണ് തലയ്ക്കുള്ളിൽ എയും ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉള്ളിലെയും കോശങ്ങൾ കേടാകുന്നത്.. ഇത്തരം രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ.. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിലും അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്..

ബ്രെയിനും അതുപോലെ ഞരമ്പുകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ തടയാൻ അതുപോലെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.. നർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടനയെയും അതിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് രോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ ഈ രോഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാനും എളുപ്പം ആകുള്ളു.. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.. ആദ്യമായി ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.. ബ്രയിനിനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടഡ് ആയ ഒരു സ്കൾ എന്ന ഒരു ബോണിനകത്താണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്.. അതിൽ തന്നെ അതിനുള്ളിലായി കുറച്ചു കട്ടിയിൽ ഒരു പാട ഉണ്ട്..

അതുപോലെതന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.. എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതുപോലെ ബ്രെയിൻ അതുപോലെ ഞരമ്പുകളെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.. ബ്രയിനിന്റെ ഭാരതത്തിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നർവ് സെൽസ് ആണ്… നമ്മുടെ ബ്രയിനിന് മൂന്ന് പാർട്ട്കൾ ആണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *