ഹെഡനെക്ക് ക്യാൻസറുകളും അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും.. വായയിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് ഹെഡ് നെക് കാൻസറുകളെ കുറിച്ചും.. അതിൽ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും.. അതിനായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.. ഹെഡനേക് കാൻസറുകളിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ അതുപോലെ വ്രണങ്ങൾ.. വായിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലോ.. നാക്കിലോ.. ചുണ്ടിലോ.. കവിളിലോ.. മൂക്കിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന രക്തം.. അതുപോലെ മൂക്കിൽ വളരുന്ന ദശ.. സ്വന പേടകത്തിൽ വളരുന്നതാണെങ്കിൽ ശബ്ദ വ്യതിയാനം അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.. അതുപോലെ ഇറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.. തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ ആണ്.. ലോകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആളുകളിൽ വളരെയധികം ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്..

അതിനു 30% ത്തിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് നെക്ക് കാൻസറുകൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്.. ഹെഡ് നെക്ക് കാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ ക്യാൻസറുകളാണ് അഥവാ വായിൽ വരുന്ന കാൻസറുകളാണ്.. ഓറൽ കാൻസറുകൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ നാക്കിൽ.. കവിളിൽ അതുപോലെ ചുണ്ടിൽ.. ചുണ്ടിൽ അതുപോലെ സ്വന പേടകത്തിൽ.. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ.. അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയി വരുന്ന കാൻസറുകൾ ഇതിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും.. ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം..

നാക്കിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും രോഗികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല.. വെറും ഒരു വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മുറിവ് ഇതൊക്കെയാണ് പല രോഗങ്ങളും ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്.. എന്നാൽ തൊണ്ടയിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴകൾ സ്വന പേടകത്തിൽ വരുന്ന മുഴകൾ.. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന മുഴകൾ ഇതെല്ലാം മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക.. സ്വന പേടകത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ശബ്ദ വ്യതിയാനം ആദ്യം തന്നെ കാണും.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *