ശരിയായ ഉറക്കവും ആരോഗ്യവും.. ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.. അതാണ് ഉറക്കം.. ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതുപോലെതന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഗുരു തുല്യനായ ഡോക്ടർ പി പി ഗംഗാധരനോട് ഒരു ഇൻറർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ചോദിച്ചു എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്സ് എന്നതിൻറെ ഒരു നിർവചനം.. അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉള്ളതിന്റെ നിർവചനം.. അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് വളരെ എൻറെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു.. ഒരു ഗുളികകൾ പോലും ഇല്ലാതെ രാത്രിയിൽ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാം കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം..

അതാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻറെ പ്രാധാന്യം.. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ശാരീരികമായി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നല്ല ഏകാഗ്രത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ.. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ.. നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശരിയാവണമെങ്കിൽ.. ദേഷ്യം വരാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ.. ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ലൊരു ഉറക്കം ലഭിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്.. നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുകയും കുറച്ചു സമയം ഉണർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.. ക്രമേണ ഉറക്കത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു..

ശരിക്കും ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്.. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എട്ടുമണിക്കൂർ ഒരു സുഖമായി ഉറക്കം ഒരേസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും അതുപോലെതന്നെ ഒരേസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.. ഈ എട്ടുമണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും ഓരോ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും.. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപക്ഷേ എട്ടുമണിക്കൂർ ഉറക്കം സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല.. ചെറിയ വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എട്ടു മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറക്കം ലഭിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *