വീടുകളിൽ കലണ്ടറുകൾ തൂക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ സ്ഥാനങ്ങൾ.. ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും..

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സമയത്തെയും കാലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കലണ്ടറുകൾ എന്നു പറയുന്നത്.. വർഷത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.. പുതിയ 2023 പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഈ വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കടകളിലും അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കലണ്ടറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്.. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാശുകൊടുത്ത് പുതുവർഷത്തിൽ കലണ്ടറുകൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ അധ്യായം ഇത്രയും പ്രസക്തമാകുന്നത്.. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കലണ്ടറുകളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്..

ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലത്തെയും അതുപോലെ സമയത്തെയും നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്.. വാസ്തുപരമായി കലണ്ടറിന് വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ.. പലരും ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നുമറിയാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കലണ്ടറുകൾ തൂക്കുന്നത്.. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നു..

അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദോഷഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ളവ ആണ്.. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്.. അതിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി കലണ്ടറുകൾ തൂക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. കലണ്ടറുകൾ തൂക്കേണ്ട കറക്റ്റ് സ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് വാസ്തുപ്രകാരം കിഴക്ക് ദിക്ക് എന്നു പറയുന്നത് കലണ്ടറുകൾ തൂക്കാൻ ആയിട്ട് ഉത്തമമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *