പുതിയ വീട്ടിൽ അറ്റാച്ചഡ് ബാത്റൂം നിർമിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ..

അറ്റാച്ചഡ് ബാത്റൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ബാത്റൂം സങ്കല്പം ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും വളരെ സർവസാധാരണമാണ്.. ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടിന് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം അല്ലെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ബാത്റൂം നിർമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്.. നമുക്കത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല.. കാരണം നമ്മൾ അതിനോട് അത്രത്തോളം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..

വളരെയധികം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതായത് സുരക്ഷിതത്വം ആയാലും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ആയാലും.. അതുപോലെതന്നെ വീടിനു പുറത്തേക്ക് എവിടേക്കും പോകാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലും ഒക്കെ വളരെയധികം സൗകര്യമാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇതിൻറെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബാത്റൂം നിർമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.. അങ്ങനെ വെറുമൊരു സാധാരണ മുറിയായി നമുക്ക് ബാത്റൂമിനെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല.. ബാത്റൂമിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്.. അത്തരമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്..

ഇതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.. അറ്റാച്ച് ബാത്റൂമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ വന്ന ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ ഉയർച്ചകളും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ വന്നുചേരാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുകളിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോഷം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യത ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *