മദ്യം കഴിക്കാത്ത ആളുകളിൽ പോലും ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് പണ്ട് അമിതമായ മദ്യപാനികളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ അതുപോലെ ലിവർ സിറോസിസ്.. കാൻസർ തുടങ്ങിയ മാരകരോഗങ്ങൾ മദ്യം ഇതുവരെയും കഴിക്കാത്ത ആളുകളിലും അതുപോലെ സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പോലും വയറിൻറെ സ്കാൻ പരിശോധനകൾ നടത്തിയാൽ അവിടെ ഫാറ്റി ലിവർ സാധ്യത കാണുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സർവസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്താണ്.. മദ്യം കഴിക്കാത്ത ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം..

ഫാറ്റി ലിവർ അതുപോലെ ലിവർ സിറോസിസ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രല്ല അതിന്റെ കാരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ലിവർ ഫെയിലിയർ അതുപോലെ ലിവർ ക്യാൻസറും ഒക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കരൾ രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്.. ഫാറ്റി ലിവർ.. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ കരളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുക.. ലിവർ സിറോസിസ് അഥവാ കരൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ.. ലിവർ കാൻസർ തുടങ്ങിയവ ആണ് കരൾ രോഗങ്ങളിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് കരൾ എന്നു പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിൽപ്പെട്ട ജോലികളാണ് കരൾ ചെയ്യുന്നത്.. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ദഹന രസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക..

രണ്ടാമത്തേത് ദഹനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതിൻറെ വളർച്ചക്കും വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുക.. ഏകദേശം 500 ഓളം വസ്തുക്കൾ തുടർച്ചയായി ശരീരത്തിൻറെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി സമുച്ചയം ആണ് കരൾ എന്നു പറയുന്നത്.. മൂന്നാമത്തെത് ആയി ശ്വാസത്തിലൂടെയും തൊക്കിലൂടെയും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എത്തുന്ന വിഷ വസ്തുക്കളെ ടീ ടോക്സിഫൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *