നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ.. തൈറോഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് വെറും 20 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരം വരുന്ന നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഈ തൈറോയ്ഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ടീ 3.. ടീ 4… ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒട്ടു മിക്ക അവയവങ്ങളുടെയും അവയവവ്യവസ്ഥകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് കാര്യമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. ഇവ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അവയവങ്ങളും പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.. ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിനെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലോ കുറവോ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത്തരം ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്..

ഇന്നു നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം എന്ന് പറയും.. അതുപോലെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തൈറോഡിസം എന്ന് പറയാം.. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങളെ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയും.. അതുപോലെ തൈറോയ്ഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകളെ തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസറുകൾ എന്നു പറയും.. ഈ പറയുന്ന നാളെ അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ.. ശരീരത്തിൻറെ പ്രോപ്പർ ആയ വളർച്ചയ്ക്ക് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം അതുപോലെതന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം..

പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം തുടങ്ങി എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സുകളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ദഹനം.. അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻറെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ഹൃദയത്തിൻറെ മിടുപ്പ് പോലുള്ളവർ നോർമലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്.. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ നോർമലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്.. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്.. പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രോപ്പർ ആയി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *