ഹെർണിയ എന്ന രോഗത്തിൻറെ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.. ഇതിൻറെ പ്രധാന ന്യൂതന ചികിത്സ മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം..

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് ഹെർണിയ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധുനിക ചികിത്സ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനും വേണ്ടിയാണ്.. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അതിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന മസിലുകളുടെ ഭിത്തിയാണ്.. ഈ മസിലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ബലക്കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ കൂടെ ഈ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഹെർണിയയിൽ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അവയവം ചെറുകുടലാണ്.. മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കുടൽ ഇറക്കം എന്ന് പറയാറുണ്ട്.. ഹെർണിയ വരാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമിതവണ്ണവും അതുപോലെ പുകവലിയും അതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മലബന്ധം മൂത്ര തടസ്സങ്ങൾ..

മുൻപ് വയർ സംബന്ധമായി ചെയ്ത ശാസ്ത്രക്രിയകൾ എന്നതുകൊണ്ടാണ്.. ഹെർണിയ എന്ന രോഗത്തിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണം വയറിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന മുഴ ആണ്.. അതിന് വേദന ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.. വേദനയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാരം എടുക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുഴകൾ അവർ റസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാവുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണം.. ഹെർണിയ രോഗനിർണയം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.. അത് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച അവരുടെ ചെറിയ പരിശോധനയിൽ തന്നെ നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. ചില ഹെർണിയകൾ മാത്രം തുടക്കം എന്ന സ്റ്റേജിൽ അതിനെ ചില സ്കാനിങ്ങുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ അൾട്രാ സ്കാനിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐ ആവാം.. ഈ രണ്ടു സ്കാനിങ്ങുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ രോഗം നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. ഹെർണിയയുടെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനു മുൻപേ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹെർണിയ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി പറയാം.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *