പൈൽസ് രോഗ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്ന പലതും മലാശയ കാൻസർ സാധ്യത ആവാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് കുടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ അഥവാ മലാശയ കാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ്.. എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്.. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ പോലും ക്യാൻസർ സാധ്യത ആണോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം.. അതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തീർത്തും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ അത് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി അവഗണിക്കുന്നത്..

ഇത്തരത്തിൽ ഇത് അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മലാശയ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയവ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവയുടെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.. ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത് മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത നിറത്തിൽ ആവാം.. പലപ്പോഴും പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗികൾ പറയാറുള്ളത് മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പൈൽസ് ലക്ഷണമാണ് എന്നൊക്കെയാണ്..

പലപ്പോഴും രോഗികൾ സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.. മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പോകുമ്പോൾ പലരും ഇത് പൈൽസ് ആണ് എന്നാണ് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.. അത് തീർത്തും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്.. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം.. ഒന്നാമത്തേത് മലാശയ ഭാഗത്ത് മലം കട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടലുകൾ വരാം.. അതുപോലെ ഫിഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം വരാം.. പൈൽസ് കൊണ്ടാവാം മലാശയ ക്യാൻസറുകൾ കൊണ്ടാവാം.. ഇത്തരത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *