അലർജി വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. അലർജി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം..

ഇന്ന് വളരെ അധികം ആളുകളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അലർജി എന്നത്.. ലോകത്ത് 30% ആളുകളിലും ഇത് പലരീതിയിൽ ബാധിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അലർജി എന്നും അതിൻറെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ്.. അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാധിക്കാം.. അതിൻറെ രോഗനിർണയങ്ങളും ചികിത്സാരീതികളും എന്തെല്ലാം.. അതുകൂടാതെ ഇവയെ നമുക്ക് പാടെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം..

ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അലർജി എന്ന് നോക്കാം.. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ബാഹ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥത്തിനോട് ശരീരം ഓവറായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അലർജി എന്നുപറയുന്നത്.. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പലതരത്തിൽ വരാം.. അതുപോലെ ശരീരത്തിൻറെ പലഭാഗങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കാം.. ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് അലർജി ക്രൈനെ.. അതായത് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ അതുപോലെ മൂക്കൊലിപ്പ്.. മൂക്ക് തൊണ്ട ചെവി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക..

ഇവയൊക്കെ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.. ഇതിൻറെ കൂടെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കണ്ണുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ.. കണ്ണ് നല്ലപോലെ ചുവക്കുക അതുപോലെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക.. സാധാരണയായി ഇത് പലർക്കും ഒന്നിച്ചാണ് കാണാറുള്ളത്.. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന.. പിന്നീട് ഈ അലർജി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആസ്മ എന്ന് വിളിക്കും.. ശ്വാസ തടസ്സം അതുപോലെ ചുമ തുടങ്ങിയവയാണ് ആസ്മയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *