ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പുറകിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ..

നമ്മളിൽ പലരും ഒരു സമാധാനപൂർണമായ സന്തോഷപൂർണ മായ സംതൃപ്ത പൂർണമായ ഒരു വിവാഹജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും.. പലരും അല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആയിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.. അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തമായ ഒരു ലൈഗികത വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്.. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെയധികം വിവാഹമോചനങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്.. അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്നു പറയുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈഗിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്..

അത് ആരും പുറത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതുതന്നെയാണ്.. അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായ ലൈഗിക ജീവിതത്തിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ജീവിത രീതികളും നമ്മുടെ ജോലി സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്..

അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഡയബറ്റിക് കൂടുന്നതും.. പ്രഷർ കൂടുന്നു അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു ഫാറ്റി ലിവർ കൂടുന്നു.. ഇങ്ങനെ പലതരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെയധികം അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.. ഇത്തരം ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്.. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെയും ഇത് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.. ഇന്ന് പലരുടെയും ലൈഗിക ആരോഗ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *