ഡയബറ്റിസ് രോഗികൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ.. ഷുഗർ ലെവൽ എപ്പോഴും നോർമലായി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..

ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് രോഗികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.. 45 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡയബറ്റിക്കായ രോഗികളുമായി വളരെ അടുത്ത ഒരുപാട് പെരുമാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.. സാധാരണഗതിയിൽ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ മരുന്നുകൾ ശരിക്കും കഴിക്കുന്നവർ പക്ഷേ ഭക്ഷണരീതിയിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല.. ഭക്ഷണക്രമം എന്നു പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്..

ഡയബറ്റിസ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്.. ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ്.. ടൈപ്പ് വൺ ആണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിൽ ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.. ബീറ്റാ സെൽസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്.. ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതാണ്..

അത് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേർക്കും ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു 75 ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട്.. ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും.. അവർക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ മാത്രമേയുള്ളൂ.. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *