ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതത്തിനായി എത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.. ഭക്ഷണരീതികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് അതായത് നല്ല ഭക്ഷണ രീതികൽ.. ഓരോ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പലരും വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ശരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം.. നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ? അതായത് ഈ ഭക്ഷണമാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട.. അത്തരം ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.. പൊതുവേ മദ്യപാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്.

പക്ഷേ സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്.. വല്ലപ്പോഴും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ആധിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതു പറ്റും ഏത് പറ്റില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് വിഷയം.. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് കളിക്കുന്നതുമായ രീതിയല്ല.. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മോശമായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മോശമായതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഗ്യാസ് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. . നമുക്ക് ശരിയായ ദഹനരസം നടക്കുന്നുണ്ട്.. പഴങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.. ഓരോ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാലും ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും..

കൊച്ചിൻ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും വലിയ രീതിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചിലത് പറ്റും ചിലർക്ക് ചിലത് പറ്റില്ല.. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലബന്ധം ആയിട്ട് ദിവസവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്.. ഇതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ. . അതുപോലെ ദിവസവും മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ദിവസവും കുടിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്.. പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുക.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതു പറ്റും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *