ക്യാൻസർ ജീവൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. ഈ രോഗം വഷളാകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും.. വിശദമായി അറിയുക..

സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്നതും വൈകുംതോറും രോഗം വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസർ ജീവൻ എടുക്കാൻ കാരണം ആവുന്നത്.. പൊതുവേ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന ക്യാൻസറുകളാണ് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ.. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അതുപോലെ ശർദ്ദിയും പതിവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.. വയറിലെ ക്യാൻസറിന്റെ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്.. ഒന്നാമത്തേത് നെഞ്ചരിച്ചിലും ദഹന കുറവ്.. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണശേഷം സാധാരണമായിരിക്കും.. പക്ഷേ ഇത് പതിവാണെങ്കിൽ കാര്യം അപകടകരമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പക്ഷം..

വയറിലെ ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണം ആയിരിക്കും.. ഭക്ഷണശേഷം പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചരിച്ചലും ദഹനക്കുറവും അതുപോലെ ആസിഡിറ്റിയും കാണാൻ ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന.. ട്യൂമറിൽ നിന്നുള്ള സ്രവമാണ് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്..ട്യൂമർ വലുതായാൽ ചെറുകുടലിൽ ഭക്ഷണത്തെ തടയും അത് കൊണ്ട് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പതിവായാൽ അന്റാസിഡ് കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.. രണ്ടാമത്തേത് ലഘു ഭക്ഷണവും വയറു നിറയ്ക്കും..

ലഘു ഭക്ഷണവും അതുപോലെ ലളിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാൽ വയറു നിറഞ്ഞതായി വിശപ്പ് മാറിയതായി തോന്നുന്നത് അപകടത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.. കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതും.. ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി തോന്നുന്നതും ഇത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്.. ട്യൂമറിന്റെ വളർച്ച ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ കുടലിൽ എത്തുന്നത് തടയുകയും വയറു നിറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നലിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *