സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൈൽസ് രോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും.. ഇതു വരാതിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

മൂലക്കുരു കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.. പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു ഇന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ എന്നപോലെ സ്ത്രീകളിലും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ്.. മലദ്വാരത്തിന് അടുത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗലക്ഷണം.. എന്നാൽ മൂടിവെക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ത്രീകൾ പറയാൻ മടിക്കുന്ന രോഗത്തെ കാണിച്ചു ചികിത്സിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിക്കാറുള്ളത്.. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രസവാനന്തരം ഈ രോഗങ്ങൾ സാധാരണമാണ്..

ഓരോ ഗർഭാവസ്ഥ യോടൊപ്പം അടിഭാഗത്ത് ഉള്ള പേശികളും അവയവങ്ങളും അസാധാരണമാകുന്ന വിധം അയഞ്ഞ് വികസിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രസവം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.. ഒപ്പം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻറെ ഭാരം മലാശയത്തിന്റെ രക്ത കുഴലുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദവും പൈൽസിന് കാരണമാ കുന്നു.. ചിലരിൽ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ.. പ്രഷർ എന്നിവ പോലെ മൂലക്കുരുവും തനിയെ മാറും.. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഓരോ പ്രസവവും രോഗസ്ഥിതി വഷളാക്കുന്നു.. ഇതോടൊപ്പം ചിലരിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന കാലിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങളും വരാം.. പൈൽസ് രണ്ടുതരം ഉണ്ട്..

അതായത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവും.. ബാഹ്യമായത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഇരിക്കും.. അവ കുരുമുളകിന്റെ വലിപ്പം മുതൽ മുന്തിരി പോലെ ഇരിക്കും.. മലാശയത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് സിരകൾ ആണ് ഉള്ളത്.. അതിനാൽ ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെ മുഴകൾ ഉണ്ടാകാം.. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിസർജന ശേഷം മൂലക്കുരു ഉൾവലിയുകയും പിന്നീട് കാലക്രമേണ ഇത് ഉൾവലിയാതെ ഇരിക്കുകയും.. വിരലുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് അമർത്തി വെക്കേണ്ടതായും വരുന്നു.. പിന്നീട് അതും സാധ്യമാകാതെ വരും.. ഈ രണ്ടു തരത്തിനെയും രക്തസ്രാവം ഉള്ളതിനെയും.. രക്തസ്രാവം ഇല്ലാത്തതെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം.. ആന്തരികമായവ അകത്ത് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി വിസർജനം ബുദ്ധിമുട്ടാകും.. അവിടെ വേദന ഗ്രന്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വേദനകൾ ഇല്ലാത്ത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവും..

https://www.youtube.com/watch?v=YlY7TMZDTjQ