ശരീരത്തിൽ പാലുണ്ണിയും അരിമ്പാറയും വന്നാൽ ഇനി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.. ഇവ രണ്ടും തനിയെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗങ്ങൾ..

തൊലിയുടെ നിറം അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വെളുത്തതുമായ ചെറിയ മിനുസമുള്ള മുത്തു പോലെ നടുഭാഗം അല്പം കുഴിഞ്ഞ തടിച്ച രൂപത്തിൽ ഉള്ള കുരുക്കൾ ആണ് പാലുണ്ണി.. ബോക്സ് വൈറസാണ് പാലുണ്ണിക്ക് കാരണം.. 5 സെൻറീമീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള കുമിളകൾ ആയി ആണ് പാലുണ്ണി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള ശ്രമം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു.. ഈ വെളുത്ത ദ്രാവകം ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ തട്ടിയാൽ അവിടേക്ക് പാലുണ്ണി പരക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.. മാത്രമല്ല ആ ഭാഗത്ത് കുഴി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.. അതിനാൽ പാലുണ്ണി കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കരുത്.. രണ്ടുതരം പാലുണ്ണികൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്..

എണ്ണ ഗ്രന്ഥികൾ പൂർണമായും ശരിയായി രീതിയിൽ വികസിക്കാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ തരം.. രണ്ടാമത്തെ തരം ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.. സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലായി ഏറ്റാലും പാലുണ്ണി കൂടുതലായി ഉണ്ടാകും.. പാലുണ്ണി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ആപ്പിൾ സിഡ് വിനഗർ.. ഒരു കോട്ടൻ പഞ്ഞി എടുത്ത് അതിൽ അല്പം ആപ്പിൾ സിഡ് വിനഗർ മുക്കി.. അതിനുശേഷം ഈ പഞ്ഞി പാലുണ്ണിയുടെ മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ കെട്ടിവയ്ക്കുക..

ഒരു മൂന്നു മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ വച്ചതിനുശേഷം അത് എടുത്തു മാറ്റാവുന്നതാണ്.. ഇങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം ചെയ്താൽ പാലുണ്ണി പൂർണമായും കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്.. പാലുണ്ണിയും അതുപോലെതന്നെ അരിമ്പാറയും കളയാൻ വളരെ അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പഴത്തൊലി.. നല്ലപോലെ പഴുത്ത ഒരു പഴത്തിന്റെ തൊലി എടുക്കുക.. ഇത് ചെറു കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *