പൈൽസ് അതുപോലെതന്നെ ഫിഷർ എന്നീ രോഗങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന 10 മാർഗ്ഗങ്ങൾ.. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷർ എന്ന രോഗത്തിന് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന 10 നിർദ്ദേശങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.. പലർക്കും മൂലക്കുരുവും ഫിഷറും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്നു പറയാനും അതുപോലെതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വരാനും വളരെ മടിയാണ്.. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പലതരം അബദ്ധങ്ങളിൽ ആളുകൾ ചെന്ന് ചാടാറുണ്ട്.. ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷർ എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്..

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിഷർ എന്ന രോഗം അതല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങും അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം വളരെയധികം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.. പലരും ഇതിനെ പൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.. ആളുകൾക്ക് ഇതും പൈൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല.. എന്നിട്ട് ഇത് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി ആശുപത്രികളിൽ പോകാതെ പേടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്..

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാനും വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുവാനും ഉള്ള 10 മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.. ആദ്യമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടിപ്സ് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ കൂടുതലായി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവും.. അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും.. ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല വേദന അതുപോലെ തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *