തെറ്റായ ഭാഗത്ത് കാതുകുത്തിയാൽ അത് ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുമോ.. കാതുകുത്തുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ..

ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രൊസീജറിനെ കുറിച്ചാണ്.. എന്നാൽ ധാരാളം ആളുകൾ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജറാണ്.. കാതുകുത്ത് അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. ധാരാളം ആളുകൾ എൻറെ അടുത്ത് കാതുകുത്താൻ വരാറുണ്ട്.. ഞാൻ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ എൻസിസിആർ കൊടുത്ത് കാതുകുത്ത് നടത്തും.. അവരിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്.. ഒന്നാമത്തേത് കാതിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ ഭാഗത്ത് കുത്തിയാൽ അത് ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുമോ..

ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം.. കാതിൽ സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും മാറി കുത്തുകയോ അതുകാരണം നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സംശയം.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കാതിൽ സെൻസേഷൻ സ്പർശനം അറിയുന്ന ഞരമ്പുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്.. കാതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് കുത്തിയാലും ഇങ്ങനെ ഞരമ്പിന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് കാതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും കുത്താം..

രണ്ടാമത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂചി വെച്ച് കുത്തുന്നതാണ് അതോ ഗൺ ഷോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാത്തുന്നത് ആണോ ഏറ്റവും നല്ലത്.. രണ്ടും ശരിയായ രീതി തന്നെയാണ്.. ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എക്സ്പർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ.. ഗൺ ഷോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കാത് പഴുത്തു എന്നാൽ സൂചികൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ കാത് പഴുത്തില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ പേർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൺ ഷോട്ട് ആയാലും സൂചികൊണ്ട് കുത്തുന്നത് ആയാലും ആ കുത്താൻ പോകുന്ന ഭാഗം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുത്താൻ പാടുള്ളൂ.. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *