ക്യാൻസർ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 10 പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകൾ.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ക്യാൻസർ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആണ്.. ഏറ്റവും കൂടുതലായി സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന 10 തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. ക്യാൻസർ രോഗത്തെപ്പോലെ ഇതുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു രോഗം ഉണ്ടാവില്ല.. ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാലത്തും സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ കഥകൾ മെനയുകയും അതുവഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. നമുക്ക് ഒന്ന് 10 തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.. ഒന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഉപേക്ഷിക്കണം..

ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ്.. കാരണം സാധാരണ കോശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ഒരു തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്ത വന്നത്.. എന്നാൽ കേട്ടാൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആശയമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് അല്ല.. ഇനി ക്യാൻസർ രോഗികൾ പഞ്ചസാര ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രോഗത്തിന് അനുകൂലമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രമേഹരോഗികളെ എടുത്തു നോക്കുക അവർ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നേയില്ല..

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാൻസർ പോലും വരില്ലല്ലോ.. ക്യാൻസർ രോഗികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അമിതമായി പഞ്ചസാര അതുപോലെ മധുരവും കഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ശീലം തന്നെയാണ്.. രണ്ടാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നു പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗം പകരുന്ന ഒന്നാണ്.. ഇതും തെറ്റാണ് കാരണം ക്യാൻസർ രോഗം പകരുന്നതിനേക്കാൾ ക്യാൻസർ രോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് പകരുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടിവരും..

ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില വൈറസുകൾ പകരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്.. ക്യാൻസർ രോഗം പകരുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് പകരേണ്ടത് ക്യാൻസർ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും അല്ലേ.. അപ്പോൾ തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *