മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തകൾ വരുന്നത്.. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അവഗണിക്കരുത്. തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക..

കുറെ നാളുകൾക്കു മുൻപ് ഒരു കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ചിന്തകൾ വരുന്നു.. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൈയിൽ ഭയങ്കരമായി അഴുക്കുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത.. ആദ്യമൊക്കെ ഇത് വളരെ ചെറുതായി ആണ് വന്നിരുന്ന പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ആയി..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും പോയി കൈകൾ കഴുകും.. സോപ്പിട്ട് കൈകൾ കഴുകി കൊണ്ടേയിരിക്കും.. പിന്നീടാണ് ഇത് കൂടിക്കൂടി വന്നത്.. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം.. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരുന്നത് ഇത് എന്തിൻറെ ഭാഗമാണ്.. അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്.. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ സി ഡി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്..

ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് നേരിട്ട് അല്ലാതെയും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.. എന്താണ് ഓ സി ഡി.. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വന്നപോലെതന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്ത റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കടന്നുവരുന്ന നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരണകൾ ഇമേജ് ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നുവരും.. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരണകൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഉൽകണ്ടകൾ ഉണ്ടാകും.. ഇത് തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *