പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഇൻസുലിന് മരുന്നുകളോ ഇല്ലാത്ത തന്നെ പ്രമേഹരോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.. ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം ശ്രദ്ധിക്കുക..

90% പ്രമേഹവും അതായത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹങ്ങൾ മരുന്നുകളോ ഇൻസുലിനോ ഇല്ലാതെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മാറ്റാനാവുന്നതേയുള്ളൂ.. പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹവും.. ഗർഭിണികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹവും.. ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്.. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ആണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടാൻ പ്രധാന കാരണം.. ഇത്തരം പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ കുറവ് ഇല്ല.. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹരോഗികൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്.. പ്രമേഹത്തിനായി കഴിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഗുളികകളും പാൻക്രിയാസ് നെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്ന അതിലൂടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്..

അതുകൊണ്ട് പാൻക്രിയാസ് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ വരുമോ.. ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നത് നല്ലതാണോ.. ഇൻസുലിൻ കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. ചില പുതിയ മരുന്നുകൾ കിഡ്നിയെ കൊണ്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പുറത്ത് കളയക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.. അത് കിഡ്നിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ.. ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനും മൂന്നും നാലും ഗുളികകളും കഴിച്ചിട്ടും മിക്കവർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകാത്തത്..

ഹാർട്ടറ്റാക്ക് അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് .. വൃക്ക രോഗം കാഴ്ചക്കുറവ്.. ക്യാൻസർ അതുപോലെ ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങൾ.. തുടങ്ങി പ്രമേഹരോഗികൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.. ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതും മാത്രമാണോ.. അതോ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നതും ദോഷം ചെയ്യുമോ.. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ ആവുകയുള്ളൂ..