കോളോ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ… പ്രധാന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും.. ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ആരും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്..

നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതാവസാനം വരെ എല്ലാവരും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ്.. പലപ്പോഴും ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ പിടിപെടുന്ന മാറാരോഗങ്ങളും.. മാരകമായ രോഗങ്ങളും ആയിരിക്കാം.. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഉദരരോഗ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.. വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ അഥവാ കോളോ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ.. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വച്ചാൽ ആഗോളതലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോളോ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ കാരണം മരണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്..

ക്യാൻസറിനെ മരണനിരക്ക് പൊതുവേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കോളോ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ കാരണം മരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ.. അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കോളോ റെക്ടൽ ക്യാൻസർ കാരണം മരണപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ നിരക്ക്.. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാം.. കേരളത്തിൽ ഇതിൻറെ തോത് കഴിഞ്ഞ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം എണ്ണം നമ്പേഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത്..

അതിനേക്കാളുപരി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അതായത് 70 80 വയസ്സുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗം ഇപ്പോൾ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് കാണുന്നു.. രണ്ടാമത് ആയിട്ട് രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻറെ സ്റ്റേജ് വളരെയധികം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടാവും.. ഇതിൻറെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്.. ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച വളരെയധികം വൈകിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത്.. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ സ്റ്റേജ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും.. അത് തൊട്ടടുത്ത അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകും..