ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗത്തിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.. ഇതു നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.. വിശദമായി അറിയുക..

വളരെയധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സന്ധികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അഥവാ വേദനയോടു കൂടിയ നീർക്കെട്ട്.. ഈയൊരു അവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്.. എപ്പോഴാണ് നാം ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കേണ്ടത്.. അതുപോലെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത്.. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആളുകൾ സന്ധികൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നീർക്കെട്ട് അതുപോലെതന്നെ വേദന തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്..

എന്താണ് സന്ധി അഥവാ ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്.. രണ്ട് അസ്ഥികളെ അഥവാ എല്ലുകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആണ് സന്ധി അഥവാ ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വലുതും ചെറുതുമായി ഏകദേശം മൂന്നുറോളം സന്ധികൾ ഉണ്ട്.. ഈ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന വേദന അഥവാ വേദനയോടുകൂടിയ നീർക്കെട്ട് ആണ് ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ സന്ധിവാതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രോഗങ്ങളുടെയും ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്..

അതായത് മൈഗ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് മുതലായ അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തലവേദന ഒരു ലക്ഷണമായി വരുന്നതുപോലെ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രോഗങ്ങളുടെയും ബാഹ്യ ലക്ഷണം മാത്രമാണ്.. പലപ്പോഴും ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്നാണ്.. എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും തെറ്റായി ട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ്.. ആർത്രൈറ്റിസ് ലക്ഷണം ആയിട്ട് വരുന്ന പല രോഗങ്ങളും പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന താണ്.. അപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങളായി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *