പ്രമേഹവും പാദ രോഗങ്ങളും.. പാദങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരും നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കരുത്.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പ്രമേഹരോഗവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.. പ്രമേഹ പാദരോഗം എന്താണ് എന്നും.. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നും.. അത് അധികം സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം എന്നു പറയുന്നത് അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് എങ്കിലും പ്രമേഹ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്..

ഈ പ്രമേഹരോഗികളിൽ ഏകദേശം 15 ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ പ്രമേഹ പാദരോഗം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ഫൂഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ട്.. ഈ 15 ശതമാനത്തിൽ 15% ആൾക്കാരിൽ പ്രമേഹ പാത രോഗം കാരണം വ്രണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് പ്രമേഹത്തിന് ഈ വ്രണങ്ങൾ കാരണം കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്..

ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രമേഹ രോഗത്തിൻറെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാറില്ല കാരണം എല്ലാവരും പ്രമേഹരോഗം കാരണമുണ്ടാകുന്ന വൃക്ക രോഗത്തെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.. പക്ഷേ പാദ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബോധവാന്മാരല്ല.. ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു വ്രണങ്ങൾ ആയി മാറി അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *