പ്രമേഹരോഗ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നും.. ഇത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ആണോ എന്നും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം.. മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രമേഹരോഗം എങ്ങനെ തടയാം.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പ്രമേഹരോഗം അതിൻറെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും.. പ്രമേഹരോഗം നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.. ഞാൻ സീരിസ് വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ആണ്.. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്.. ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല.. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് കൂടി കാണണം..

അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ചും അതിൻറെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.. ഇന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രോഗിക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.. ഇനി അഥവാ പ്രമേഹരോഗി ആണെങ്കിൽ അതിൻറെ നിയന്ത്രണം നല്ല രീതിയിൽ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും.. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ആണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായി നോക്കുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ നോക്കും.. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കും.. പക്ഷേ പലപ്പോഴും രോഗികൾ വർഷങ്ങളായി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ് മാത്രമാണ് നോക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്..

അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ശരിയല്ല.. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ചടങ്ങിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല.. ഒരു വീഡിയോ കാണണം.. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്തായിരുന്നു എന്നും.. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു എന്നും നോക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്.. ആ സമയത്ത് എന്ത് നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗറിന് ശരാശരി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ശരാശരി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്..