കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.. കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ്‌.. എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ.. എന്ത് തരം അസുഖങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഇതിന് ബന്ധമുള്ളത്.. ഈ ലെവലിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്.. ഇത് പ്രതിരോധിക്കാനായി നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.. ഇന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഇത് വളരെ സർവ്വ സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.. വളരെയധികം ആൾക്കാർ വെറുതെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ നോക്കാറുണ്ട്..

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതുതായി അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട്.. ചില മിഥ്യാധാരണകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട്.. ഇതിൻറെ ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യം കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്.. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹരോഗവും ആയി കൊളസ്ട്രോളിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്.. അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗം.. സ്ട്രോക്ക്.. കാലിലേക്കുളള രക്തധമനികൾ അടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ..

അങ്ങനെ കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരുക.. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതരം പ്രശ്നങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ.. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതികൾ എല്ലാം കൊളസ്ട്രോള് ന് വലിയ പങ്കുണ്ട്.. അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്.. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ള വ്യക്തി അല്ല.. എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലും ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ആസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രപരമായി ഇതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും..